Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2021 của Học viện Tài chính

Học viện Tài chính thông báo điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2021 (điểm sàn) dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Tài chính năm 2021 dao động từ 20-24 điểm, tùy vào ngành và chương trình đào tạo.

TT

Mã ngành/ Chuyên ngành

Tên ngành/ Chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Chương trình chất lượng cao (môn tiếng Anh chưa nhân hệ số 2)
1 7340201C06 Tài chính – Ngân hàng Hải quan & Logistics A01, D01, D07 24
2 7340201C09 Phân tích tài chính A01, D01, D07 24
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 24
4 7340301C21 Kế toán Kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 24
5 7340301C22 Kiểm toán A01, D01, D07 24
Chương trình chuẩn
6 7220201 Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh chưa nhân hệ số 2) A01, D01, D07 20
7 7310101 Kinh tế A01, D01, D07 20
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 20
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D07 20
10 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 20
11 7340301 Kế toán A00, A01,D07 20
12 7340301D Kế toán D01 20
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 20
Chương trình DDP (mỗi bên cấp một bằng cử nhân)
14 7340201DDP1 Tài chính – Ngân hàng A00 20
15 7340201DDP2 Tài chính – Ngân hàng A01, D01, D07 20

Ghi chú: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.