Đại học Ngoại Thương tuyển sinh những ngành nào?

Đại học Ngoại thương tuyển sinh những ngành nào? Chỉ tiêu bao nhiêu?

Năm 2021, Đại học Ngoại thương tuyển sinh 12 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 của từng cơ sở.

Tên ngành Chỉ tiêu cơ sở Hà Nội Chỉ tiêu cơ sở Quảng Ninh Chỉ tiêu cơ sở TP Hồ Chí Minh
Kinh tế 215 140
Kinh tế quốc tế 116  –  –
Kinh doanh quốc tế 70 5 (chương trình Logistics) 75
Quản trị kinh doanh 65 30  –
Quản trị khách sạn 5  –  –
Tài chính – Ngân hàng 105 20
Kế toán 55 30 65
Luật 40  –
Ngôn ngữ Anh 65  –
Ngôn ngữ Pháp 30  –
Ngôn ngữ Trung 30  –
Ngôn ngữ Nhật 40

Mã ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển vào Đại học Ngoại thương

Tên nhóm ngành Mã xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển
Trụ sở chính Hà Nội
Ngành Luật NTH01-01 A00, A01, D01, D07
Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế NTH01-02 A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07
Nhóm ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng NTH02 A00, A01, D01, D06, D07
Nhóm ngành Tài chính Ngân hàng; Kế toán NTH03 A00, A01, D01, D07
Ngành ngôn ngữ Anh NTH04 D01
Ngành ngôn ngữ Pháp NTH05 D01, D03
Ngành ngôn ngữ Trung NTH06 D01, D04
Ngành ngôn ngữ Nhật NTH07 D01, D06
Cơ sở Quảng Ninh
Nhóm ngành Kinh tế; Kinh doanh quốc tế NTH08 A00, A01, D01, D07
Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh
Nhóm ngành Kinh tế; Quản trị kinh doanh NTS01 A00, A01, D01, D06, D07
Nhóm ngành Kế toán; Tài chính Ngân hàng; Kinh doanh quốc tế NTS02 A00, A01, D01, D07

Các chuyên ngành hệ chất lượng cao

 • Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại
 • Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế
 • Chất lượng cao Kinh tế quốc tế
 • Chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế
 • Chất lượng cao Quản trị khách sạn
 • Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
 • Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

Các chuyên ngành hệ Tiên tiến

 • Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại
 • Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh
 • Chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng