Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2021 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy của trường năm 2021.

Đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất cả các ngành/chương trình đào tạo là 23,0 điểm. Thí sinh có điểm xét tuyển từ 23,0 điểm trở lên có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo của trường.

Ghi chú: điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo công thức của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đã bao gồm điểm ưu tiên (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Cách tính điểm xét tuyển như sau:

Với tổ hợp môn không có môn chính: Điểm xét = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).

Với tổ hợp môn có môn chính: Điểm xét = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x 3/4] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).

Do dịch COVID-19, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã phải hủy kỳ thi kiểm tra tư duy, dành toàn bộ chỉ tiêu của phương thức này cho xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. PGS Trần Trung Kiên – Trưởng phòng tuyển sinh cho biết năm 2021, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 7.400 chỉ tiêu với 59 chương trình đào tạo.