Điểm chung trong chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn với các triều đại trước

Câu hỏi: Điểm chung trong chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn với các triều đại trước

A. Thần phục nhà Thanh.

B. Bắt lào, Chân Lạp phục tùng.

C. Hạn chế, không quan hệ với phương Tây.

D. Phục tùng Phương Tây.

Đáp án C.

Điểm chung trong chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn với các triều đại trước là: Hạn chế, không giao lưu, buôn bán, quan hệ với phương Tây.