Bước tiếp theo của bước ‘làm sạch’ trong quy trình chế biến tinh bột sắn là

Câu hỏi: Bước tiếp theo của bước ‘làm sạch’ trong quy trình chế biến tinh bột sắn là

A. nghiền

B. làm khô

C. đóng gói

D. tách bã

Đáp án A.

Bước tiếp theo của bước ‘làm sạch’ trong quy trình chế biến tinh bột sắn là nghiền – SGK trang 136.