Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 2021

Chỉ tiêu 2021 Học viện Cảnh sát Nhân dân

Năm 2021, Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh 675 chỉ tiêu ngành Nghiệp vụ cảnh sát với 4 tổ hợp môn A01, B00, C03 và D01.

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp 1 Tổ hợp 2 Tổ hợp 3 Tổ hợp 4
Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 675 A01 B00 C03 D01

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 2020

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2020 cao nhất là 27.73 điểm (tổ hợp C03).

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn  Giới tính
Nghiệp vụ Cảnh sát A01 23.09 Nam
Nghiệp vụ Cảnh sát C03 18.88 Nam
Nghiệp vụ Cảnh sát D01 19.61 Nam
Nghiệp vụ Cảnh sát A01 27.16 Nữ
Nghiệp vụ Cảnh sát C03 27.73 Nữ
Nghiệp vụ Cảnh sát D01 27.36 Nữ
Gửi đào tạo ngành Y B00 23.09

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 2021

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 2021 sẽ được công bố ngày 16/9.

Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh khu vực phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra với tổng 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 477; Nữ: 53). Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 2021 từ 17,75 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số theo thang điểm 10).