Trang chủ / Địa lý / Địa hình thấp và hẹp ngang nâng cao ở hai đầu là đặc điểm của vùng núi

Địa hình thấp và hẹp ngang nâng cao ở hai đầu là đặc điểm của vùng núi

Câu hỏi: Địa hình thấp và hẹp ngang nâng cao ở hai đầu là đặc điểm của vùng núi

A. Tây Bắc
B. Trường Sơn Bắc
C. Đông Bắc
D. Trường Sơn Nam

Đáp án B.

Trường Sơn Bắc gồm nhiều dãy núi song song và so le nhau theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Trường Sơn Bắc thấp và hẹp ngang, được nâng cao ở hai đầu,… (SGK/30 địa lí 12 cơ bản).

Có thể bạn quan tâm

Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất nào dưới đây

Câu hỏi: Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất …