Trang chủ / Sinh học / Hoạt động nhân đôi của NST có cơ sở từ

Hoạt động nhân đôi của NST có cơ sở từ

Câu hỏi: Hoạt động nhân đôi của NST có cơ sở từ

A. Sự nhân đôi của tế bào chất
B. Sự nhân đôi của NST đơn
C. Sự nhân đôi của sợi nhiễm sắc
D. Sự nhân đôi của ADN

Đáp án D.

Hoạt động nhân đôi của NST có cơ sở từ sự nhân đôi của ADN.

Có thể bạn quan tâm

Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất nào dưới đây

Câu hỏi: Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất …