Trang chủ / Địa lý / Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chiếm

Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chiếm

Câu hỏi: Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chiếm

A. 0,1% diện tích lãnh thổ
B. 1% diện tích lãnh thổ
C. 2% diện tích lãnh thổ
D. 10% diện tích lãnh thổ

Đáp án B.

Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nhân đôi của NST có cơ sở từ

Câu hỏi: Hoạt động nhân đôi của NST có cơ sở từ A. Sự nhân …