Đèn ống huỳnh quang có mấy đặc điểm cơ bản

Câu hỏi: Đèn ống huỳnh quang có mấy đặc điểm cơ bản

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án C.

Có 4 đặc điểm là hiện tượng nhấp nháy, hiệu suất phát quang, tuổi thọ và mồi phóng điện.