Để xóa phần văn bản được chọn và ghi vào bộ nhớ Clipboard ta thực hiện

Câu hỏi: Để xóa phần văn bản được chọn và ghi vào bộ nhớ Clipboard ta thực hiện

A. Click vào Copy trên thanh công cụ

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X

C. Chọn lệnh Edit Copy

D. Chọn Edit Paste

Đáp án B.

Để xoá phần văn bản được chọn và ghi vào bộ nhớ Clipboard, ta thực hiện: nhấn tổ hợp phím Ctrl + X.