Trang chủ / Công nghệ / Để tăng độ phì nhiêu của đất chúng ta cần

Để tăng độ phì nhiêu của đất chúng ta cần

Câu hỏi: Để tăng độ phì nhiêu của đất chúng ta cần

A. Làm đất, tưới tiêu hợp lí, bón phân hữu cơ

B. Bón phân hữu cơ, tưới tiêu hợp lí

C. Làm đất, tưới tiêu hợp lí

D. Bón phân hữu cơ

Đáp án A.

Để tăng độ phì nhiêu của đất chúng ta cần phải làm đất, tưới tiêu hợp lí, bón phân hữu cơ.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …