Trang chủ / Lịch sử / Liên xô quyết định sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích gì?

Liên xô quyết định sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích gì?

Câu hỏi: Liên xô quyết định sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích gì?

A. Duy trì nền hòa bình thế giới

B. Mở rộng lãnh thổ

C. Khống chế các nước khác

D. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới

Đáp án A.

Liên Xô quyết định sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích duy trì nền hòa bình thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …