Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có

Câu hỏi: Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có

A. Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các thiết bị vật lí

B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các thiết bị vật lí

C. Các thiết bị vật lí

D. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đáp án A.

Giải thích: Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các thiết bị vật lí.

Một Cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó (như một trướng học, một ngân hàng, một công ty, một nhà máy, …), được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (hệ QTCSDL) là một phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của Cơ sở dữ liệu (CSDL).

Các thiết bị vật lý gồm có máy tính, đĩa cứng, mạng,…