Để kỉ niệm chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên, hiện nay nơi nào trên thế giới được mang tên Ma-gien-lan?

Câu hỏi: Để kỉ niệm chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên, hiện nay nơi nào trên thế giới được mang tên Ma-gien-lan?

A. Eo biển giữa châu Âu và châu Phi
B. Eo biển giữa châu Á và Bắc Mĩ
C. Mũi cực Nam của châu Phi
D. Mũi cực Nam của Nam Mĩ

Đáp án D.

Để kỉ niệm chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên, hiện nay mũi cực Nam của Nam Mĩ được mang tên Ma-gien-lan.

Eo biển Magellan là một tuyến đường biển nằm ở phía nam của lục địa Nam Mỹ và phía bắc của Đất Lửa. Đây là tuyến hàng hải quan trọng nhất nối giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, nhưng đây cũng là một tuyến đường biển khó đi bởi hướng gió khó lường, hải lưu và độ hẹp của eo biển này. Ngày nay nó nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Chile, nhưng cửa vào phía đông lại thuộc lãnh hải của Argentina.