Máy móc đầu tiên xuất hiện ở đâu

Câu hỏi: Máy móc đầu tiên xuất hiện ở đâu

A. Anh
B. Mĩ
C. Đức
D. Pháp

Đáp án A.

Máy móc đầu tiên xuất hiện ở nước Anh do Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp. Máy kéo sợi Gienni ra đời năm 1764 giúp năng suất lao động trong ngành kéo sợi tăng lên rất nhiều.