Trang chủ / Tin học / Đâu là địa chỉ của máy tìm kiếm

Đâu là địa chỉ của máy tìm kiếm

Câu hỏi: Đâu là địa chỉ của máy tìm kiếm

A. http://www.google.com.vn
B. http://www.yahoo.com
C. http://www.bing.com
D. Tất cả đều đúng

Đáp án D. Tất cả đều đúng.

Có thể bạn quan tâm

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Câu hỏi: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là A. Nền quốc phòng …