Đặc điểm khí hậu của hoang mạc đới nóng là

Câu hỏi: Đặc điểm khí hậu của hoang mạc đới nóng là

Trả lời:

Khí hậu ở hoang mạc đới nóng hết sức khô hạn, khắc nghiệt:

– Tính chất cực kì khô hạn của khí hậu thể hiện ở lượng mưa trong năm rất ít, trong khi lượng bốc hơi lớn hơn. Có nhiều nơi trong nhiều năm liền không mưa, hoặc mưa rơi chưa đến mặt đất đã bốc hơi hết.

– Tính chất khắc nghiệt của khí hậu thể hiện ở sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa các mùa trong năm rất lớn.