Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua

Câu hỏi: Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua

A. thương nhân phương Tây

B. giáo sĩ phương Tây

C. thương nhân Trung Quốc

D. giáo sĩ Nhật Bản

Đáp án B.

Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua các giáo sĩ phương Tây (Mục I Trang 121 SGK Lịch sử 10 cơ bản).