Trang chủ / GDCD / Con người là chủ thể của lịch sử vì vậy sự phát triển của xã hội phải vì

Con người là chủ thể của lịch sử vì vậy sự phát triển của xã hội phải vì

Câu hỏi: Con người là chủ thể của lịch sử vì vậy sự phát triển của xã hội phải vì con người. Điều này khẳng định con người là

A. mục tiêu của sự phát triển xã hội

B. chủ thể của sự phát triển xã hội

C. cơ sở của sự phát triển xã hội

D. động lực của sự phát triển xã hội

Đáp án A.

Con người là chủ thể của lịch sử vì vậy sự phát triển của xã hội phải vì con người. Điều này khẳng định con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …