Trang chủ / GDCD / Việc vận dụng tri thức vào thực tiễn có tác dụng bổ sung hoàn thiện nhận thức chưa đầy đủ thể hiện

Việc vận dụng tri thức vào thực tiễn có tác dụng bổ sung hoàn thiện nhận thức chưa đầy đủ thể hiện

Câu hỏi: “Việc vận dụng tri thức vào thực tiễn có tác dụng bổ sung hoàn thiện nhận thức chưa đầy đủ” thể hiện

A. thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí
B. thực tiễn là mục đích của nhận thức
C. thực tiễn là động lực của nhận thức
D. thực tiễn là cơ sở của nhận thức

Đáp án A.

“Việc vận dụng tri thức vào thực tiễn có tác dụng bổ sung hoàn thiện nhận thức chưa đầy đủ”, thể hiện thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …