Trang chủ / GDCD / Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để

Câu hỏi: Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để

A. phát triển toàn diện

B. sinh tồn

C. học tập

D. lao động

Đáp án A.

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để phát triển toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …