Trang chủ / Tin học / Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

Câu hỏi: Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

A. thông qua các lệnh

B. thông qua một hằng

C. thông qua một từ khóa

D. thông qua các tên

Đáp án A.

Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh. Máy tính sẽ lần lượt thực hiện các lệnh đó từ trên xuống dưới.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …