Đặt một câu miêu tả khí thế chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn có dùng thành ngữ chết như rạ

Câu hỏi: Đặt một câu miêu tả khí thế chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn có dùng thành ngữ chết như rạ

1. Nghĩa quân Lam Sơn khí thế mạnh mẽ khiến cho quân địch chết như rạ.

2. Nghĩa quân Lam Sơn tiến nhanh về phía quân địch, tiêu diệt hết lớp này đến lớp khác, khiến cho chúng chết như rạ.

3. Trước thế tiến công dũng mãnh của nghĩa quân Lam Sơn, kẻ địch chết như ngả rạ.