Cơ sở giáo dục thường quản lý những thông tin nào dưới đây

Câu hỏi: Cơ sở giáo dục thường quản lý những thông tin nào dưới đây

A. Thông tin khách đến thăm, tài liệu và hoạt động giao lưu
B. Thông tin các cuộc gọi, tên và số điện thoại khách đến làm việc
C. Thông tin người học, môn học, kết quả học tập
D. Thông tin các chuyến bay, vé máy bay và lịch bay của cán bộ đi công tác

Đáp án C.

Cơ sở giáo dục thường quản lí những thông tin: Thông tin người học, môn học, kết quả học tập.