Trang chủ / GDCD / Cơ sở để phân biệt sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác là dựa vào yếu tố nào dưới đây

Cơ sở để phân biệt sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác là dựa vào yếu tố nào dưới đây

Câu hỏi: Cơ sở để phân biệt sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác là dựa vào yếu tố nào dưới đây

A. Chất

B. Lượng

C. Điểm nút

D. Hình thức

Đáp án A.

Để phân biệt sự vật, hiện tượng này với các sự vật và hiện tượng khác, cần căn cứ vào yếu tố chất.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …