Trang chủ / Địa lý / Vị trí địa lý của Hoa Kỳ về phía Đông thuận lợi giao lưu với các nước khu vực nào dưới đây

Vị trí địa lý của Hoa Kỳ về phía Đông thuận lợi giao lưu với các nước khu vực nào dưới đây

Câu hỏi: Vị trí địa lý của Hoa Kỳ về phía Đông thuận lợi giao lưu với các nước khu vực nào dưới đây

A. Châu Âu, châu Phi

B. Nhật Bản, Ôxtraylia

C. Ấn Độ, Trung Quốc

D. Châu Á – Thái Bình Dương

Đáp án A.

Phía đông Hoa Kì là khu vực châu Âu, châu Phi nên vị trí địa lý của Hoa Kì về phía Đông thuận lợi giao lưu với các nước này.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …