Có địa hình tương đối cao xen lẫn các đồi thấp đất màu mỡ là đặc điểm của

Câu hỏi: Có địa hình tương đối cao xen lẫn các đồi thấp đất màu mỡ là đặc điểm của

A. Núi U-ran

B. Đồng bằng Tây Xi-bia

C. Cao nguyên trung Xi-bia

D. Đồng bằng Đông Âu

Đáp án D.

Có địa hình tương đối cao xen lẫn các đồi thấp đất màu mỡ là đặc điểm của đồng bằng Đông Âu (Mục II, SGK/62 địa lí 11 cơ bản).