Nhật Bản nằm ở khu vực nào dưới đây

Câu hỏi: Nhật Bản nằm ở khu vực nào dưới đây

A. Đông Á

B. Bắc Á

C. Nam Á

D. Tây Á

Đáp án A.

Nhật Bản nằm ở khu vực Đông Á (Mục I, SGK/74 địa lí 11 cơ bản).