Tài nguyên khoáng sản của Liên Bang Nga thuận lợi để phát triển những ngành công nghiệp nào sau đây

Câu hỏi: Tài nguyên khoáng sản của Liên Bang Nga thuận lợi để phát triển những ngành công nghiệp nào sau đây

A. Năng lượng, luyện kim, hóa chất

B. Năng lượng, luyện kim, cơ khí

C. Năng lượng, luyện kim, dệt

D. Năng lượng, luyện kim, vật liệu xây dựng

Đáp án A.

Liên Bang Nga có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú. Một số khoáng sản của Liên Bang Nga có trữ lượng lớn đứng đầu thế giới là quặng kali, quặng sắt, khí tự nhiên,… thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp năng lượng, luyện kim và hóa chất.