Chức năng nào dưới đây không được coi là chức năng chính của hệ điều hành

Câu hỏi: Chức năng nào dưới đây không được coi là chức năng chính của hệ điều hành

A. Quản lý tệp
B. Điều khiển các thiết bị ngoại vi
C. Giao tiếp với người dùng
D. Biên dịch chương trình

Đáp án D.

Biên dịch chương trình không được coi là chức năng chính của hệ điều hành.

Các chức năng của hệ điều hành là:

– Điều khiển các thiết bị ngoại vi.

– Quản lý tệp.

– Giao tiếp với người dùng.