Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam hiện nay là ai

Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam hiện nay là chị Phan Thị Thanh Phương, 36 tuổi, quê Quảng Nam. Chị là chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Chức vụ: Thành ủy viên, bí thư Thành đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ V.

Trình độ: Thạc sĩ chính trị chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; cử nhân sinh học, cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tổ chức; cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hay còn được gọi là Chủ tịch Trung ương Hội, là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có nhiệm kỳ 5 năm. Là chức vụ cao nhất, trên thực tế, trong các tổ chức phong trào sinh viên toàn quốc.