Trang chủ / Lịch sử / Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra chủ yếu ở châu lục nào?

Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra chủ yếu ở châu lục nào?

Câu hỏi: Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra chủ yếu ở châu lục nào?

A. Châu Á

B. Châu Âu

C. Châu Phi

D. Châu Mĩ

Đáp án B.

Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra chủ yếu ở châu Âu. Đây là cuộc chiến tranh có chiến trường chính bao trùm khắp châu Âu và ảnh hưởng ra toàn thế giới, lôi kéo tất cả các cường quốc châu Âu và Bắc Mỹ vào cuộc chiến.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …