Trang chủ / Lịch sử / Công lao to lớn đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh đối với lịch sử dân tộc là gì?

Công lao to lớn đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh đối với lịch sử dân tộc là gì?

Câu hỏi: Công lao to lớn đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh đối với lịch sử dân tộc là gì?

A. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước

B. Tái thiết nền độc lập dân tộc sau 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc

C. Thiết lập được quan hệ bang giao hòa hiếu với Trung Hoa

D. Tiếp tục xây dựng bộ máy nhà nước trung ương tập quyền

Đáp án A.

Công lao to lớn đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh đối với lịch sử dân tộc là đã dẹp loạn 12 sứ quân, chấm dứt tình trạng cát cứ, thống nhất đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …