Trang chủ / Địa lý / Quỹ đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

Quỹ đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

Câu hỏi: Quỹ đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

A. Quy mô sản xuất nông nghiệp
B. Sự phân bố cây trồng
C. Năng suất cây trồng
D. Tất cả yếu tố trên

Đáp án A.

Nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, đặc biệt là đất trồng. Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới quy mô sản xuất nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …