Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai chứng tỏ điều gì về tinh thần kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta

Câu hỏi: Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai chứng tỏ điều gì về tinh thần kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta

A. Ý chí quyết tâm, sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta

B. Lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta

C. Lối đánh giặc tài tình của nhân dân ta

D. Sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của quân và dân ta trong việc phá thế bao vây của địch

Đáp án A.

Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai chứng tỏ ý chí quyết tâm, sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta.