Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho

Câu hỏi: Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho

A. Nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim

B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

C. Nhà máy chế biến thực phẩm.

D. Nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân.

Đáp án A.

Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim.