Trang chủ / Sinh học / Châu chấu trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua

Châu chấu trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua

Câu hỏi: Châu chấu trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua

A. phổi
B. da
C. mang
D. hệ thống ống khí

Đáp án D.

Châu chấu trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua: hệ thống ống khí.

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …