Cơ thể thỏ được phủ bằng bộ lông dày xốp gồm những sợi lông mảnh khô bằng chất sừng được gọi là

Câu hỏi: Cơ thể thỏ được phủ bằng bộ lông dày xốp gồm những sợi lông mảnh khô bằng chất sừng được gọi là

A. lông vũ

B. lông ống

C. lông tơ

D. lông mao

Đáp án D.

Cơ thể được phủ bằng bộ lông dày, xốp gồm những sợi lông mảnh khô bằng chất sừng gọi là lông mao có vai trò giữ nhiệt và che chở cho cơ thể.