Cập nhật đáp án thi môn Vật lý THPT Quốc Gia 2019 tất cả các mã đề

Cập nhật đáp án thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2019 tất cả các mã đề nhanh nhất, chính xác nhất.

Sáng 26/6, các thí sinh bước vào làm tổ hợp các môn thi Khoa học tự nhiên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Trong đó, môn thi Vật lý sẽ được các thí sinh làm bài đầu tiên trong tổ hợp này.

Các thí sinh sẽ tiến hành làm bài thi trắc nghiệm môn Vật lý từ lúc 7h35 và thời gian làm bài kéo dài trong 50 phút. Đề thi sẽ gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Bài giải mã đề thi 223:

1 – D 2 – B 3 – A  4 – B 5 – A
 6 – D 7 – A 8 – D  9 – A 10 – D
11 – D 12 – A 13 – D 14 – A 15 – B
16 – C 17 – C 18 – C 19 – D 20 – A
21 – A 22 – B 23 – D 24 – C 25 – C
26 – B 27 – D 28 – D 29 – A 30 – C
31 – A 32 – D 33 – C 34 – C 35 – D
36 – A 37 – C 38 – C 39 – C 40 – B

Bài giải mã đề thi 222:

 1 – B 2  – A 3 – B 4 – D 5 – B
 6 – A 7 – B 8 – B 9 – C 10 – C
11 – D 12 – B 13 – B 14 – C 15 – D
16 – A 17 – A  18 – D 19 – D 20 – B
21 – C 22 – C  23 – D  24 – D 25 – D
26 – A 27 – C 28 – A 29 – A 30 – B
31 – C 32 – C  33 – D  34 – D 35 – A
 36 – B  37 – D 38 – A  39 – C 40 – B

Mã đề 208:

1 –    2 –    3 – D  4 –    5 – 
6-    7 –    4-   9 –    10 – 
11- A  12 –    13 –   14 –   15- D
16 – B  17 –    18 –  19 –    20- 
21 –   22 –    23 –   24 – D  25 – C
26- D  27 –    28 –   29 – D  30 – B
 31 – B  32 –    33 –   34 – B  35 – 
 36 – B  37 –    38 –   37 –    40 – 

Mã đề thi 001:

> ĐANG CẬP NHẬT – NHẤN F5 ĐỂ THEO DÕI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ 2019

– Sáng 25/6: Giải đề thi môn Văn – XEM TẠI ĐÂY

– Chiều 25/6: Giải đề thi môn Toán – XEM TẠI ĐÂY