Cách phân loại công nghiệp quan trọng và phổ biến nhất hiện nay là

Câu hỏi: Cách phân loại công nghiệp quan trọng và phổ biến nhất hiện nay là

A. Công nghiệp cơ bản và công nghiệp chế biến.

B. Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.

C. Công nghiệp truyền thống và công ngiệp hiện đại.

D. Công nghiệp cơ bản và công nghiệp mũi nhọn.

Đáp án B.

Cách phân loại công nghiệp quan trọng và phổ biến nhất hiện nay là công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.