Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ THPT Quốc Gia 2021

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ THPT Quốc Gia 2021

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ THPT Quốc Gia 2021 gồm các thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ hoặc thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường THPT) hợp lệ, có giá trị sử dụng đến ngày 6/7/2021 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.

Quy định miễn thi Ngoại ngữ 2021

Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và đủ điều kiện sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh được miễn thi ngoại ngữ THPT Quốc Gia 2021 được tính 10 điểm cho bài thi môn ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn bài thi ngoại ngữ THPT Quốc Gia 2021 thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp như thí sinh không được miễn thi.

Ngoài ra, thí sinh có thể sử dụng điểm 10 môn ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2021 này để xét tuyển vào một số trường đại học có chấp nhận điểm bài thi này (được quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh của từng trường).

Cách đăng ký miễn thi ngoại ngữ THPT 2021

Theo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh được chọn dự thi 1 trong 7 ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Thí sinh được đăng ký môn thi Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông, thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên được đăng ký dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chỉ dùng chứng chỉ ngoại ngữ để được miễn thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Ngoại ngữ

Khi ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2021, tại mục số 14 bạn để trống ô Ngoại ngữ, tại mục số 15 bạn ghi tên chứng chỉ dùng để miễn thi và số điểm tương ứng (nên ghi chữ in hoa rõ nét).

Ví dụ bạn dùng chứng chỉ IELTS 6.0 để được miễn thi tốt nghiệp THPT 2021 môn ngoại ngữ thì thi tại mục số 15 ghi tên chứng chỉ là IELTS và dòng bên dưới ghi số điểm 6.0.

Dùng chứng chỉ Ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp THPT 2021 và đăng ký thi ngoại ngữ để xét tuyển đại học

Khi ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2021 tại mục 14 thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Các môn được đăng ký thi và mã đăng ký: N1- Tiếng Anh, N2- Tiếng Nga, N3- Tiếng Pháp, N4- Tiếng Trung, N5- Tiếng Đức, N6- Tiếng Nhật.

Tại mục số 15: Đăng ký miễn thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký để xét tuyển sinh, thí sinh đăng ký để được miễn thi tốt nghiệp THPT 2021 môn ngoại ngữ. Thí sinh ghi rõ loại chứng chỉ của mình để được miễn thi. Lưu ý ghi chữ in hoa rõ nét.

Ví dụ: Bạn dùng chứng chỉ IELTS 6.0 để miễn thi tốt nghiệp và đăng ký môn thi để xét tuyển Đại học là tiếng Trung. Tại mục số 14 bạn đánh dấu các tổ hợp môn bạn chọn, phần ngoại ngữ ghi mã N4 của tiếng Trung. Tại mục 15 ghi chứng chỉ IELTS , bên dưới ghi số điểm 6.0.

Hi vọng với những chia sẻ trên đã giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ THPT Quốc Gia 2021.