Các nhà toán học nước nào đã đưa ra những định lý định đề đầu tiên có giá trị khái quát cao

Câu hỏi: Các nhà toán học nước nào đã đưa ra những định lí, định đề đầu tiên có giá trị khái quát cao?

A. Rôma

B. Hi Lạp cổ đại

C. Trung Quốc

D. Ấn Độ cổ đại

Đáp án B.

Các nhà toán học Hi Lạp đã đưa ra những đính lí, định đề đầu tiên có giá trị khái quát cao. Định lí nổi tiếng trong Hình học của Ta-lét, những cống hiến của trường phái Pi-ta-go về tính chất của các số nguyên và định lí về các cạnh của tam giác vuông cùng với tiên đề về đường thẳng song song ở Ơ-clit… (Mục 3, Trang 25 SGK Lịch sử 10 cơ bản).