Trang chủ / Lịch sử / Quân các lộ ở miền núi gọi là gì

Quân các lộ ở miền núi gọi là gì

Câu hỏi: Quân các lộ ở miền núi gọi là gì

Trả lời:

Quân các lộ ở miền núi gọi là Phiên binh.

Có thể bạn quan tâm

Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chiếm

Câu hỏi: Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chiếm A. 0,1% diện …