Các linh kiện để lắp ráp máy tính được gọi là

Câu hỏi: Các linh kiện để lắp ráp máy tính được gọi là

A. Phần mềm máy tính
B. CPU
C. Phần cứng máy tính
D. bộ phận điều khiển máy tính

Đáp án C.

Các linh kiện để lắp ráp máy tính được gọi là phần cứng máy tính. Phần cứng (Hardware) là những thiết bị bên trong và bên ngoài máy tính mà chúng ta có thể cầm được, nhìn thấy được. Phần cứng máy tính chính là các bộ phận tạo thành một chiếc máy tính.