Bom mềm là

Câu hỏi: Bom mềm là

A. loại bom chuyên dùng để đánh phá mạng lưới điện của đối phương

B. loại bom chuyên dùng để đánh phá các thiết bị điện tử của đối phương

C. được dùng để bắn phá các mực tiêu giao thông: cầu lớn, nhà ga…

D. là loại bom chưa các khí độc, chủ yếu để sát thương sinh lực đối phương

Đáp án A.

Bom mềm là loại bom chuyên dùng để đánh phá mạng lưới điện của đối phương.

“Bom mềm” còn được gọi là “bom mất điện” bởi nó chỉ gây thiệt hại cho các hệ thống điện lưới. Loại bom này lần đầu tiên được quân đội Mỹ sử dụng trong Chiến tranh vùng vịnh nhằm vào Iraq giai đoạn năm 1990-1991.