Biển Nhật Bản có nguồn hải sản phong phú là do

Câu hỏi: Biển Nhật Bản có nguồn hải sản phong phú là do

A. Có nhiều bão, sóng thần

B. Có diện tích rộng nhất

C. Nằm ở vùng vĩ độ cao nên có nhiệt độ cao

D. Có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau

Đáp án D.

Tại các vùng biển quanh quần đảo Nhật Bản, dòng biển nóng lạnh gặp nhau tạo nên ngư trường lớn, nhiều loài cá.