Trang chủ / Lịch sử / Tiếng nói bắt đầu xuất hiện từ người

Tiếng nói bắt đầu xuất hiện từ người

Câu hỏi: Tiếng nói bắt đầu xuất hiện từ người

A. Nêanđectan
B. Homo erectus
C. Xinantrôp
D. Crômanhôn

Đáp án A.

Tiếng nói bắt đầu xuất hiện từ người Nêanđectan.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …