Bệnh nào sau đây liên quan đến sự thiếu nguyên tố vi lượng

Câu hỏi: Bệnh nào sau đây liên quan đến sự thiếu nguyên tố vi lượng

A. Bệnh bướu cổ

B. Bệnh còi xương

B. Bệnh cận thị

D. Bệnh tự kỉ

Đáp án A: Thiếu nguyên tố vi lượng I-ốt sẽ gây ra bệnh bướu cổ.

Nguyên tố vi lượng (micronutrient) là một trong những nhóm chất dinh dưỡng chính mà cơ thể bạn cần để hoạt động, bao gồm:

• Vitamin: Cần thiết cho sản xuất năng lượng, chức năng miễn dịch, đông máu và các chức năng khác.

• Khoáng chất: Đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, sức khỏe xương, cân bằng dịch cơ thể và một số quá trình khác.

Nguyên tố có tên “vi lượng” là bởi vì cơ thể bạn chỉ cần lượng nhỏ nguyên tố vi lượng, ít hơn so với nguyên tố đa lượng. Các nguyên tố đa lượng (macronutrient) bao gồm protein, chất béo và carbohydrate.