Trang chủ / Hóa học / Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic axit oleic

Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic axit oleic

Câu hỏi: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo)?

A. 3
B. 4
C. 6
D. 5

Đáp án C: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được 6 loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …